วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

“ ปากท่อน่าอยู่ นำสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล ”

2. พันธกิจ

1 . ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีมาตรฐาน

2 . ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการโดยใช้พลังเครือข่ายและภูมิปัญญา

3 . เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยแบบมีส่วนร่วม

4 . รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและสมดุล

5 . บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรัง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า รวมถึงท่อระบายน้ำ

1.2 ปรับปรุงบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะ

1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค

1.4 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจราจร วาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๒ แผนงานการเกษตร

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3. 4 แผนงานสาธารณสุข

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

3.6 แผนงานงบกลาง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

 

 

 

alt

หน้า 5 จาก 5

5
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.ปากท่อ ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้31
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้52
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว103
mod_vvisit_counterเดือนนี้312
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว388
mod_vvisit_counterทั้งหมด2211

We have: 4 guests online
IP: 3.239.58.199
วันนี้: ก.ย. 21, 2021QR Code
อบต.ปากท่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3228-2209