ประชาสัมพันธ์

หน้ากากอนามัยใช้แล้วต้องทิ้งอย่างไร

            หน้ากากอนามัยใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เราควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพราะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่งอย่างน้ำลาย น้ำมูกหรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ จึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้หน้ากากอนามัยของเราไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19 เราก็ควรเรียนรู้การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ที่อนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

             1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย

             2. ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่สายรัด แล้วดึงหน้ากากอนามัยโดยดันออกไปข้างหน้าเป็นแนวตรง ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย

            3. ทำตำหนิหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง เช่น ใช้กรรไกรตัด เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่

            4. จับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่ง เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านใน

            5. พับครึ่งอีก 2 ทบ ให้เชือกทั้ง 2 ฝั่งอยู่ด้านเดียวกัน แล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากากมัดให้แน่น

            6. ใส่ถุงรองรับ (แยกจากขยะชิ้นอื่น) แล้วมัดปากถุงให้แน่น

            7. เขียนกำกับบนถุงว่าขยะติดเชื้อ

           8. ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) หรือถังขยะเฉพาะที่ปิดอย่างมิดชิด

           9. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

alt

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

“ ปากท่อน่าอยู่ นำสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล ”

2. พันธกิจ

1 . ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีมาตรฐาน

2 . ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการโดยใช้พลังเครือข่ายและภูมิปัญญา

3 . เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยแบบมีส่วนร่วม

4 . รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและสมดุล

5 . บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรัง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า รวมถึงท่อระบายน้ำ

1.2 ปรับปรุงบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะ

1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค

1.4 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจราจร วาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๒ แผนงานการเกษตร

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3. 4 แผนงานสาธารณสุข

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

3.6 แผนงานงบกลาง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

 

 

 

alt

หน้า 4 จาก 4

4
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.ปากท่อ ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้74
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว122
mod_vvisit_counterเดือนนี้670
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243
mod_vvisit_counterทั้งหมด1439

We have: 8 guests online
IP: 35.175.191.36
วันนี้: ก.ค. 27, 2021QR Code
อบต.ปากท่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3228-2209