26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

alt

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

alt

ประชาสัมพันธ์

alt

ประชาสัมพันธ์

หน้ากากอนามัยใช้แล้วต้องทิ้งอย่างไร

            หน้ากากอนามัยใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เราควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพราะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่งอย่างน้ำลาย น้ำมูกหรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ จึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้หน้ากากอนามัยของเราไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19 เราก็ควรเรียนรู้การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ที่อนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

             1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย

             2. ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่สายรัด แล้วดึงหน้ากากอนามัยโดยดันออกไปข้างหน้าเป็นแนวตรง ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย

            3. ทำตำหนิหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง เช่น ใช้กรรไกรตัด เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่

            4. จับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่ง เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านใน

            5. พับครึ่งอีก 2 ทบ ให้เชือกทั้ง 2 ฝั่งอยู่ด้านเดียวกัน แล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากากมัดให้แน่น

            6. ใส่ถุงรองรับ (แยกจากขยะชิ้นอื่น) แล้วมัดปากถุงให้แน่น

            7. เขียนกำกับบนถุงว่าขยะติดเชื้อ

           8. ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) หรือถังขยะเฉพาะที่ปิดอย่างมิดชิด

           9. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

alt

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

“ ปากท่อน่าอยู่ นำสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล ”

2. พันธกิจ

1 . ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีมาตรฐาน

2 . ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการโดยใช้พลังเครือข่ายและภูมิปัญญา

3 . เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยแบบมีส่วนร่วม

4 . รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและสมดุล

5 . บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรัง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า รวมถึงท่อระบายน้ำ

1.2 ปรับปรุงบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะ

1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค

1.4 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจราจร วาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๒ แผนงานการเกษตร

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3. 4 แผนงานสาธารณสุข

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

3.6 แผนงานงบกลาง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

 

 

 

alt

หน้า 13 จาก 13

13
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.ปากท่อ ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้76
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้12
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้88
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว177
mod_vvisit_counterเดือนนี้169
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1240
mod_vvisit_counterทั้งหมด17818

We have: 7 guests online
IP: 34.231.21.105
วันนี้: ธ.ค. 05, 2022QR Code
อบต.ปากท่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3228-2209